Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2019

20:36
8044 9864 500
20:17
6337 b9fc 500
Reposted fromyourhabit yourhabit viasatyra satyra
20:17
Prawdziwą sprawiedliwością jest przeżyć to, co uczyniło się innym.
— Arystoteles
Reposted fromobliviate obliviate viasatyra satyra
20:15
7320 f467 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viasatyra satyra
20:03
6784 9eba 500
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja viaolakocie olakocie
20:02
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
20:02
5576 ce32 500
Reposted fromsissikaiserin sissikaiserin viasatyra satyra
19:58
Możesz powiedzieć komuś prosto w oczy, że ci chujowo, ale on po minucie zacznie napierdalać o tym, że gorąco dziś, że wyjazd się zbliża, że sesja, że wakacje.
http://ciemnoglodno.blogspot.com/
Reposted fromwerterowska werterowska viasatyra satyra
19:58
Chodzi o to, że spojrzeć na siebie uczciwie, nazwać swoje słabości i wady, i chcieć zmienić się na lepsze. Pracować na tym. To brzmi łatwo, ale jest bardzo trudne. A największej odwagi wymaga przyznanie się przed samym sobą do prawdy
— Beata Pawlikowska
Reposted fromgdybam gdybam viasatyra satyra
19:58
19:58
Jeśli nie uchwycisz u kogoś tej odrobiny wariactwa, nie możesz go pokochać. Jeśli nie uchwycisz jego punktu szaleństwa, przechodzisz obok. Czyjś punkt szaleństwa jest źródłem jego uroku.
— Delphine De Vigan - "Prawdziwa historia"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasatyra satyra
19:58
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viasatyra satyra
19:48

Sta­re grzechy mają długie cienie. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viaMaddoxx Maddoxx
19:48
5438 e3bf 500
Reposted fromlovesweets lovesweets viaolakocie olakocie

June 27 2018

07:11
07:11
Dobry pocałunek czujesz między udami
07:01
A potem te głupie gorące łzy zaczynały płynąć mi z oczu, a ja zaciskałam powieki i powtarzałam sobie, że niestety, tak to już jest, jak człowiek pozwala się komuś do siebie zbliżyć.
— Jojo Moyes
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahyphaeoflove hyphaeoflove
07:00
Byłam już kiedyś w tym miejscu, mówię sobie. Byłam już bardziej samotna, bardziej niepocieszona, bardziej zrozpaczona niż teraz. Już tutaj byłam i przetrwałam. Tym razem też jakoś przez to przejdę.
— Tahereh Mafi - "Dar Julii"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahyphaeoflove hyphaeoflove
06:50
W moim umyśle zawsze będziesz piękną historią, w moim sercu przyspieszonym przepływem krwi, na mojej skórze – dreszczem. Wpisałeś się w każdy zakamarek mojego ciała, w każdy skrawek mojej osobowości. Zawsze będziesz, po prostu.
— aleksandra steć
06:50
Nie mogę od Ciebie oczekiwać niczego, ale wciąż oczekuję Ciebie
— I guess I won’t stop loving you after all this time
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viahyphaeoflove hyphaeoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl