Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2018

07:11
07:11
Dobry pocałunek czujesz między udami
07:01
A potem te głupie gorące łzy zaczynały płynąć mi z oczu, a ja zaciskałam powieki i powtarzałam sobie, że niestety, tak to już jest, jak człowiek pozwala się komuś do siebie zbliżyć.
— Jojo Moyes
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahyphaeoflove hyphaeoflove
07:00
Byłam już kiedyś w tym miejscu, mówię sobie. Byłam już bardziej samotna, bardziej niepocieszona, bardziej zrozpaczona niż teraz. Już tutaj byłam i przetrwałam. Tym razem też jakoś przez to przejdę.
— Tahereh Mafi - "Dar Julii"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahyphaeoflove hyphaeoflove
06:50
W moim umyśle zawsze będziesz piękną historią, w moim sercu przyspieszonym przepływem krwi, na mojej skórze – dreszczem. Wpisałeś się w każdy zakamarek mojego ciała, w każdy skrawek mojej osobowości. Zawsze będziesz, po prostu.
— aleksandra steć
06:50
Nie mogę od Ciebie oczekiwać niczego, ale wciąż oczekuję Ciebie
— I guess I won’t stop loving you after all this time
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viahyphaeoflove hyphaeoflove
06:36
5618 45a5
Reposted fromamatore amatore viahyphaeoflove hyphaeoflove
06:36
Najgorsza jest niewiedza, bo ona budzi wyobraźnię, i to zawsze w złym kierunku, bardzo często zupełnie błędnym.
— Krystyna Siesicka
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viahyphaeoflove hyphaeoflove
06:23
Na peronie uśmiech znikł, odwróciłeś się wolno,
nie wolno tak rozkochiwać, aby potem sobie iść.
Nie wolno, nie wolno tak.
— Power of Trinity.
06:22
Ale być może na tym polega miłość - na byciu odważnym, choć zna się ból łamanego serca.
— Blair Holden
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasatyra satyra
06:22
Najpiękniejsza znajomość to ta, której nikt się nie spodziewał. która pojawiła się nagle, jakby z nikąd - była pełna cudownych emocji, i mnóstwa uśmiechu. najpiękniejsza znajomość to ta, która sprawiła, że zaczęłaś rozumieć, co znaczy kochać. 
Reposted frommefir mefir viasatyra satyra
06:01
4447 6123 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasatyra satyra
06:00
I kto by pomyślał, że aż tak bedzie mi źle bez Ciebie. I kto by się spodziewał, że pierwszy raz chciałam zawalczyć, a nie uciec jak to zwykłam robić.
— hyphaeoflove
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viasatyra satyra

June 26 2018

03:53
I jest taka noc podczas której zbiera się na płacz, a do domu wraca się okrężną drogą.
— true
Reposted fromchocoway chocoway vianot-alice not-alice
03:53
0403 8757
Reposted fromxalchemic xalchemic viasatyra satyra
03:52

Bo tak naprawdę wcale nie chodzi o to ile tygodni, miesięcy, lat tworzysz z kimś związek. nieważne, czy był starszy czy młodszy. Nie liczy się sposób zawiązania relacji... to wszystko kompletnie nie ma znaczenia. Możesz zakończyć kilkuletni związek z hukiem i zapomnieć o tym w miesiąc, ale możesz także rozpamiętywać przelotną znajomość przez następną dekadę. W życiu liczą się emocje związane z daną osobą - możesz spędzić całe życie z kimś, przy kim będzie kiepsko ale stabilnie, a nie zmrużysz oka przez kilkanaście tygodni z powodu kogoś, przy kim poczujesz choć przez chwilę dom i bezpieczeństwo. I nie ma znaczenia czy tego chcesz, czy nie. To po prostu się dzieje, samo z siebie żyje swoim rytmem. Finalnie albo budzisz się z poczuciem ulgi albo poczuciem kompletnej dezorientacji. Nie ma reguły.

Reposted fromendlessmemories endlessmemories viasatyra satyra
03:51
4175 fa1e 500
Reposted fromseaweed seaweed viasatyra satyra
03:51
Ale być może na tym polega miłość - na byciu odważnym, choć zna się ból łamanego serca.
— Blair Holden
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasatyra satyra
03:51
Najpiękniejsza znajomość to ta, której nikt się nie spodziewał. która pojawiła się nagle, jakby z nikąd - była pełna cudownych emocji, i mnóstwa uśmiechu. najpiękniejsza znajomość to ta, która sprawiła, że zaczęłaś rozumieć, co znaczy kochać. 
Reposted frommefir mefir viasatyra satyra
03:51
0485 20db 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl